Sakrálne predmety

Sakrálne obrazy

Z ponuky obrazov a reliéfov so sakrálnou tematikou Vám ponúkame nižšie zobrazené drevené výrobky, ale aj výrobky podľa Vašej predlohy či predstavy. Predlohu je možné doručiť osobne, alebo poslať elektronickou poštou spolu so zadaním formátu drevorezby na adresu, uvedenú v kontaktoch. Aby bola konečná podoba konkrétneho výrobku v súznení s vašimi predstavami, môžeme o ňom v priebehu výroby vzájomne komunikovať a dolaďovať jednotlivosti.

Cena každého výrobku zodpovedá kvalite prepracovania. Pri vyrezávaní sa snažíme z úcty k duchovným hodnotám zachovať jedinečnosť výrobkov, a preto sa nezaoberáme strojovou sériovou drevorezbou. Jedná sa totiž o morálny úpadok, keď sa sakrálna drevorezba, ktorej súčasťou je i utrpenie Krista, stane predmetom ziskuchtivého a bezduchého úsilia, maskovaného pod pláštikom umenia. Žiaľ, v súčasnosti je to málo brané do úvahy a práve na Kristovom utrpení sa mnohí obchodníci i remeselníci úspešne obohacujú, čo je totožné s Jeho ďalším morálny ukrižovaním.

Častým motívom tohto druhu drevorezby sú známe biblické výjavy, ale i duchovné výjavy, tvorené podľa vlastnej inšpirácie. Významnými časťami, na ktoré rezbár kladie pri vyrezávaní postavičiek veľký dôraz, je výraz tváre a poloha rúk v kontexte s celkovým postavením tela. Dôvodom je najmä to, že práve tvár a ruky sú najvýznamnejšími neverbálnymi výrazovými prostriedkami, ktorými vyjadrujeme svoju vôľu a city vo vzťahu k okoliu.

Drevorezba betlehem

Betlehem obraz

materiál:

Lipa

rozmer:

100x50cm

Drevorezba - Pánova večera

Pánova večera 1.

materiál:

Lipa

rozmer:

100x50cm

popis:

Obraz Pánovej večere (poslednej večere) je vytvorený podľa predlohy známeho maľovaného obrazu Leonarda da Vinciho. Je vyrezaný technikou hlbokého reliéfu. Po otvorení obrázku si môžete pozrieť galériu fotiek.

Drevorezba - Pánova večera lazúrovaná

Pánova večera 2.

materiál:

Lipa

rozmer:

100x50cm

popis:

Po otvorení obrázku si môžete pozrieť galériu fotiek.

cena:

Dohodou

Drevorezba-Pánova večera II.

Pánova večera 3.

materiál:

Lipa

rozmer:

200x100cm

popis:

Obraz Pánovej večere bol vyrobený pre kostol katolíckej farnosti Nedeza. Po otvorení obrázku si môžete pozrieť galériu fotiek

cena:

Dohodou

Drevoreba posledná večera

Pánova večera 4.

materiál:

Lipa

rozmer:

100x50cm

popis:

Obraz je vyrezaný technikou hlbokého reliéfu s "vypieskovaným" pozadím. Po otvorení obrázku si môžete pozrieť galériu fotiek

cena:

Dohodou

Drevorezba posledná večera

Pánova večera 5.

materiál:

Lipa

rozmer:

100x50cm

popis:

Obraz bol upravený orechovým moridlom. Po otvorení obrázku si môžete pozrieť galériu fotiek

cena:

Dohodou

Drevorezba Božie milosrdenstvo

Božie milosrdenstvo

materiál:

Lipa


Drevorezba Jeiš s ovečkou

Ovečka v náručí

materiál:

Lipa

rozmer:

55x30cm

cena:

Dohodou

Drevorezba rytiera Juraja

Rytier

materiál:

Lipa


Drevorezba rytiera Juraja

Anjel v súboji

materiál:

Lipa


Drevorezba apoštol Šimon

Apoštol Šimon

materiál:

Lipa

rozmer:

140cm

cena:

Dohodou

Dreorezba madona

Socha madony

materiál:

Lipa

rozmer:

120cm

cena:

Dohodou

Drevoreba vyrezávané ruky

Spojenie

materiál:

Lipa

rozmer:

60x35cm

cena:

Dohodou

Drevorezba madona

Madona

materiál:

Lipa


Drevorezba Anjel zvestujúci

Anjel zvestujúci

materiál:

Lipa

popis:

Anjel je vyrezaný do plochy dreva. Rovnú časť povrchu nad ním i pod ním je možné namoriť podľa poterby.

rozmer:

70x25cm. Obraz je možné vyrezať aj v inej veľkosti.

cena:

Dohodou

Drevorezba Ruky modliace

Ruky modliace

materiál:

Lipa

popis:

Ruky sú vyrezané do lipového dreva v životnej veľkosti.

cena:

Dohodou

Drevorezba Ruky modliace

Ruky modliace

materiál:

Javor

popis:

Ruky sú vyrezané do tvrdého javorového dreva v životnej veľkosti. Javor je svetlá drevina a preto umožňuje vyniknúť plastickosti tvarov. V pozadí rúk môžete vidieť lúče, smerujúce od ich stredu smerom k okrajom.

cena:

Dohodou

Drevorezba Baránok

Baránok

materiál:

Lipa

rozmer:

40x20cm

popis:

Baránok bol vyrobený na hlavný oltár pre katolícku farnosť Kysucké Nové Mesto

Drevorezba Volanie na kríži

Volanie na kríži

materiál:

Lipa

popis:

Vystihnúť pravý výraz utrpenia Krista na kríži nie je možné. Výjav sa snaží výrazom tváre len priblížiť hĺbku utrpenia a ľútosti, ktorú Ježiš prežíval nad ľudstvom, keď zvolal plný zúfalstva: "Otče, odpusť im, lebo nevedia čo činia".

rozmer:

životná veľkosť

cena:

Dohodou

Drevorezba Tretie zastavenie

Tretie zastavenie

materiál:

Lipa


Drevorezba Jezuliatko

Jezuliatko

materiál:

Lipa

rozmer:

Životná veľkosť

popis:

Drevorezba znázorňuje malého Ježiška s roztvoreným náručím. Je maľovaná olejovými farbami.

cena:

Dohodou

Drevorezba anjela

Žehnanie

materiál:

Lipa

rozmer:

50x50cm

popis:

Okrídlená postava vyžaruje energiu lásky, ochrany a prináša pokoj.

cena:

Dohodou

Ježiš v záhrade

Ježiš v záhrade

materiál:

Lipa

popis:

Výjav znázorňuje Ježiša, ako prijíma posilu od anjela, zatiaľ čo učeníci spia. Plastika je súčasťou jedného zo štrnástich obrazov krížovej cesty.

cena:

Dohodou

Ježiša korunujú tŕním

Ježiša korunújú tŕním

materiál:

Lipa

popis:

Výjav znázorňuje Ježiša, ktorého rímsky vojaci korunujú tŕním a posmievajú sa mu. Plastika je súčasťou jedného zo štrnástich obrazov krížovej cesty.

cena:

Dohodou

Ježiš a lotor

Ježiš a lotor

materiál:

Lipa

popis:

Výjav znázorňuje Ježiša a rúhajúceho sa lotra na kríži. Plastika je súčasťou jedného zo štrnástich obrazov krížovej cesty.

cena:

Dohodou

Ježiš pred Pilátom

Ježiš pred Pilátom

materiál:

Lipa

popis:

Výjav znázorňuje Ježiša pred Pilátom. Plastika je súčasťou jedného zo štrnástich obrazov krížovej cesty.

cena:

Dohodou

Drevorezba Anjelik s husľami

Anjelik s husľami

materiál:

Lipa

rozmer:

priemer 23cm

popis:

Drevená plastika anjelika s husľami je súčasťou série obrázkov s podobnou tématikou. Vyžaruje radosť a preto je vhodná do dteských izieb, ale i všade tam, kde je potrebné priniesť radosť alobo spomienku na niečo pekné.

cena:

Dohodou

Drevorezba Anjelik s knihou

Anjelik s knihou

materiál:

Lipa

rozmer:

priemer 23cm

popis:

Drevená plastika anjelika s knihou v rukách je súčasťou série obrázkov s podobnou tématikou. Vyžaruje radosť a preto je vhodná do dteských izieb, ale i všade tam, kde je potrebné priniesť radosť alobo spomienku na niečo pekné.

cena:

Dohodou

Drevorezba Anjelik s píšťalkou

Anjelik s píšťalkou

materiál:

Lipa

rozmer:

priemer 23cm

popis:

Drevená plastika anjelika s píšťalkou v rukách je súčasťou série obrázkov s podobnou tématikou. Vyžaruje radosť a preto je vhodná do dteských izieb, ale i všade tam, kde je potrebné priniesť radosť alobo spomienku na niečo pekné.

cena:

Dohodou

Drevorezba Anjelik so stuhou

Anjelik so stuhou

materiál:

Lipa

rozmer:

priemer 23cm

popis:

Drevená plastika anjelika so stuhou v rukách je súčasťou série obrázkov s podobnou tématikou. Vyžaruje radosť a preto je vhodná do dteských izieb, ale i všade tam, kde je potrebné priniesť radosť alobo spomienku na niečo pekné.

cena:

Dohodou

Drevoreba Anjelik s džbánom

Anjelik s džbánom

materiál:

Lipa

popis:

Anjelik s džbánom prináša do domácnosti radosť a vyžaruje pozitívnu energiu. Možno ho použiť aj ako svietnik.

cena:

Dohodou

Drevorezba Matka

Matka

materiál:

Lipa

popis:

Cieľom tohto výrobku je priblížiť teplo materstva a vrúcnych citov. Zobrazený korpus býva nalepený na drevenom podklade, ktorý je možné namoriť podľa požadovaného odtieňa.

cena:

Dohodou