Ľudové obrazy

Ľudové obrazy

Vyrezávanie drevených obrazov s ľudovou tematikou je jednou z najmilších druhov činností rezbára, pretože mu umožňuje hlbšie vniknúť do myslenia, spôsobu života a každodenných návykov našich predkov. Rezbár i pozorovateľ vyrezaného diela sa stávajú obdivovateľmi prostého a hlavne prirodzenejšieho života, ktorý vládol na Slovensku v minulosti.

Pri vyrezávaní drevených obrazov s ľudovou tematikou sa preto najviac zameriavame na vystihnutie krásy slovenskej prírody, na architektúru dreveníc a odev. Taktiež vyrábame ľudové vyrezávané obrazy podľa fotografií konkrétnych miest. Rezbár sa pri výrobe ľudového dreveného obrazu snaží vystihnúť jedinečnosť miesta či figúr nielen technikou drevorezby, ale aj správnym farebným upravením povrchu dreva. Ľudová drevorezba je v súčasnosti sále viac vyhľadávaná pre svoju jedinečnosť, a preto sa budeme snažiť v blízkej dobe rozšíriť ponuku ľudových drevených obrazov.

Každý drevený obraz je jedinečným rezbárskym výrobkom, pretože drevo je živý materiál. Všetky drevené obrazy vyrábame len ručne bez používania kopírovacích fréz.

Ľudové drevené obrazy sa vyrábajú zo suchého, prevažne lipového dreva, ktoré patrí medzi najlepšie dreviny používané na účely drevorezby. Niektoré ľudové drevené obrazy jednoduchšieho prevedenia sa však vyrábajú aj do smrekového dreva, no detaily sa nedajú dobre dopracovať.

O krásu prostej slovenskej dediny, zakomponovanú do ľudových drevených obrazov, majú záujem aj príležitostní návštevníci Slovenska.

Drevorezba Ľudový tanec

Ľudový tanec

materiál:

Lipa

rozmer:

70x40cm

Drevorezba poľných kvetov

Drevorezba poľných kvetov

materiál:

Lipa


drevorezba rám viniča

Rám vinič


Vyrezávaný erb - drevorezba

Vyrezávaný erb


Vyrezávaný erb - drevorezba

Vyrezávaný erb 2.


Vyrezávaný erb - drevorezba

Vyrezávaný erb 3.


drevorezba slovenskej dediny v podkovičke, vyrezávaný obraz

Dedinka v podkovičke


Vyrezávaný obraz Slovenka, drevorezba

Vyrezávaný obraz Oravy a Kysúc

materiál:

Lipa

rozmer:

140x60cm

Drevorezba Slovenská dedina

Drevorezba Bratislavy a Záhoria

materiál:

Lipa

rozmer:

140x60cm

Drevorezba Slovenská dedina

Drevorezba Liptova a Spiša

materiál:

Lipa

rozmer:

140x60cm

drevorezba slovenskej dediny, vyrezávaný obraz

Slovensko v obraze

materiál:

Lipa

rozmer:

125x65cm

Vyrezávaný obraz Slovenska

Dievča pod Kriváňom

materiál:

Lipa

rozmer:

70x50cm

Drevorezba Slovenska - bača a ovečka

Obraz Slovenska s detailom na B. Bystricu

materiál:

Lipa

šárka:

65cm

popis:

Aj tento obraz znázorňuje slovenskú krajinu, tentokrát s detailom na B.Bystricu. Je ručne vyrezaný technikou hlbokého reliéfu.

Drevorezba Dedinka s kostolom

Dedinka s kostolom

materiál:

Lipa

rozmer:

50x20cm

popis:

Na obraze je vyrezaná typická slovenská drevenica, obklopená kostolom, stromami a studňou. Náladu obrazu dotvára pes, ktorý sa aj v minulosti nachádzal takmer v každom dovre domu.

Drevorezba Fujaristu na poli

Fujarista na poli - Detvan

materiál:

Lipa

rozmer:

75x23cm

Drevorezba Slnečnice

Slnečnice

materiál:

Lipa

rozmer:

90x25cm

popis:

Obraz znázorňuje tri slnečnice rôznej veľkosti.

Drevorezba Slnečnice

Slnečnice

materiál:

Lipa, akrylová farba

rozmer:

90x25cm

Drevoreba Darovanie

Darovanie

materiál:

Lipa

rozmer:

80x30cm

popis:

Obraz bol vytvorený ako dar k 30 výročiu sobáša. Ruky vypúšťajú dve holubice do voľného priastoru. Tieto spolu sedia na slnku, ktoré je symbolom tepla a lásky. Okolo rúk sa nachádzajú symboly plodnosti - vinič a obilné klasy.