XX_Popis_XX

Galéria historických diel

Vážení čitatelia, v tejto časti stránok máte možnosť zoznámiť sa s cennými dielami známych i menej známych majstrov či výtvarníkov. Súčasťou galérie nebudú len drevené plastiky, ale i maľované obrazy a rytiny. Želám Vám radostné prežívanie krásy.

V tejto časti stránok máte možnosť zoznámiť sa s cennými dielami známych i menej známych majstrov sakrálnej drevorezby. Súčasťou galérie budú rôzne sochy, ale i plastiky. Ako prvé, uvádzame niektoré dial najznámejšieho rezbára, ktorý pôsobil na našom území, majstra Pavla z Levoče. Ľudia, ktorí sa vážne zaoberajú o drevorezbu si môžu jeho diela pozrieť naživo priamo Levoči, ale aj v niektorých iným mestách Slovenska.

Rezbárstvo je významnou hodnotou slovenskej kultúry a preto by sa malo povedomie o jeho vývoji a význame stále viac rozširovať dostupnými cestami.

Oltár Levoča

Posledná večera

popis:

Výjav zobrazuje Ježiša, učenníka Jána a Petra v predele oltára chrámu sv. Jakuba v Levoči. Oltár tohto kostola je najvyšším gotickým oltárom v strednej európe.

Oltár Levoča

Madona

popis:

Na obrázku vidíte sochu Madony z hlavného oltára chrámu sv. Jakuba v Levoči.