Články o umení

Články o umení

V tejto časti stránok nájdete rôzne články a úvahy o umení a jeho hlbšom význame pre rozvoj človeka i spoločnosti.

Hlavnou témou článkov teda nebude výlučne drevorezba či rezbárstvo, ale umenie vo všeobecnom zmysle. Myslíme si totiž, že bez poznania pravého zmyslu umenia je život človeka ochudobnený a stráca jeden z dôležitých rozmerov.

Ak jednotlivé články, ktoré uverejníme na tejto stránke pomôžu, aby ktomu nedošlo, potom určite splnia svoj účel. Potom sa i drevorezba, ako aj celé rezbárstvo dostane v povedomí ľudí na vyššie miesto, ktoré mu patrí.

Veríme, že aj mladí rezbári potom nájdu ľahšie svoje uplatnenie v obore umeleckej drevorezby a nájdu svoje umelecké naplnenie.

Veď umelecká drevorezba je dôležitou súčasťou umania.

Jednotlivé články budú hľadať aj odpoveď na otázku, či je umenie len otázkou subjektívneho vkusu a pohľadu na reailitu, alebo má svoje objektívne poznateľné znaky.

Nechajme umenie žiť

Nechajme umenie žiť

Pravé umenie preto poznáme podľa stopy, ktorú v nás zanechá a podľa toho, že nás vedie k ušľachtilosti v živote! To je neklamné meradlo hodnoty umenia. Ak teda po kontakte s tým, čo nazývame umením, stávame sa aspoň trochu pokornejšími, súcitnejšími, miernejšími a prirodzenejšími ľuďmi, ktorí sú stále viac ochotní formovať len ducha povznášajúcu krásu okolo seba, stretli sme sa s umením. Všetko ostatné je len človeka nehodným plytvaním životnej energie, nikdy však nie umením... článok nájdete v obrázku.