Ježiš v Getsemanskej záhrade

Drevorezba Ježiš v Getsemanskej záhrade