detailný pohľad na nástroje

Technológia výroby

Ľudia sa často zaujímajú o technologický postup rezbára, ktorý je potrebné dodržať pri vytváraní diela. Slovami je však možné len ťažko opísať postupnú premenu kúsku dreva, ktoré sa postupne cieľavedomou prácourezbára zušľachťuje. Viac sa preto môžete dozvedieť priamo z nižšie uvedených obrázkov. Nájdete na nich zobrazený postup formovania dreva pri výrobe krížovej cesty, ktorému predchádzalo vypracovanie kresby a vypiľovanie na pásovej píle.

Obrázky boli vytvorené digitálnym fotoaparátom približne v rovnakom čase (okolo 10 hod. ráno). Pretože bolo každý deň iné počasie a menilo sa i osvetlenie ateliéru, zmenila sa úmerne tomu aj farebnosť obrázkov. Drevorezba obrazu krížovej cesty, ktorú nižšie uvidíte, bola po dokončení povrchovo upravená lakovaním a ukotvená na ozdobnú podložku. Konečná podoba drevorezby sa nachádza spolu s inými v zložke „krížové cesty“.

Samozrejme, okrem uvedeného, exitujú aj iné spôsoby vytvárania drevorezby. Jedným z týchto spôsobov je, že rezbár si najskôr všetky tvary a línie vyreže nahrubo dlátom, až potom dopracúva jednotlivé detaily drevorezby. Každý rezbár si volí postup, zodpovedajúci jeho štýlu i vizuálnym schopnostiam. Pritom všetkom je najdôležitejší dobrý výsledok.

Technológia výroby drevorezby sa nezaobíde bez množstva kvalitných nástrojov. Tieto zvlášť predstavovať nebudeme, ale pripomenieme, že je potrebné pracovať s profesionálnymi dlátami, ktoré „držia rez“, teda takými, ktoré sa rýchlo netupia a nevyštrbujú. Rezbár niektoré rezbárske výrobky po vyrezaní pozorne brúsi brúsnym papierom rôznej zrnitosti, kým sa povrch nestane rovným a lesklým. Na takýto povrch možno potom napríklad použiť techniku pozlacovania a podobne.

XX_Popis_XX

popis:

Na obrázku vidíte úvodné rozpracovanie plastiky. V predu sa nachádza kľaciaca matka Mária a v pozadí sa formujú nohy lotra.

XX_Popis_XX

popis:

Na obrázku vidíte rozpracované Ježišove nohy.

XX_Popis_XX

popis:

V tejto časti postupu sa dostávame k vypracovaniu Ježišovej tváre. Tvár je spolu s rukami všeobecne jedou z najdôležitejších výrazových častí plastiky a preto si vyžaduje zodpovedné a detailné prepracovanie.

XX_Popis_XX

popis:

Postupne prechádzame k dopracovaniu tváre lotra a rúk obidvoch ukrožovaných. Ako ste si mohli všimnúť, tvár bola vytvorená z nadlepeného bloku dreva.

XX_Popis_XX

popis:

Na obrázku vidíte formovabie postavy vojaka. Opäť postupujeme vysekaváaním základného tvaru a postupným tvarovaním postavičky od spodnej časti smerom nahor.

XX_Popis_XX

popis:

Postavička vojaka je takmer dokončená. Taktiež boli dopracované kríže tak, aby vyzerali ako skutočné drevné brvná.