Tvár Ježiša na kruhovej podložke

Drevorezba Ježišovej tváre

Drevorezba Ježišovej tváre