Narodenie Krista - obraz pre pápeža Františka

Krížové cesty

Obraz bol vyrezaný pre Úrad vlády SR a odovzdaný vtedajším premiérom SR Petrom Pellegrinim pápežovi Františkovi pri jeho návšteve Vatikánu na jeseň roku 2019.

Drevorezba je autorským návrhom nášho ateliéru a vystihuje narodenie Ježiša v Betleheme. Ústredná časť kompozície obrazu je zameraná na Ježiša, obklopeného matkou Máriou a Jozefom. Obaja mu vytvárajú bezpečné zázemie náklonom tiel a žehnajúcimi rukami.

Za Máriou sa nachádzajú traja králi so svojimi darmi v sprievode tradičných zvierat betlehemskej maštaľky. Oproti nim, za postavičkou Jozefa, sa nachádzajú traja pastieri. V protiklade k trom kráľom vyvažujú celkovú kompozíciu obrazu. Jeden z nich symbolizuje slovenskú kultúru - je odetý v slovneskom kroji a má na hlave goralský klobúk.

Nad týmito postavičkami sú znázornení dvaja anjeli, modliaci sa nad malým Ježiškom. Stredovú líniu obrazu spája tzv. betlehemská hviezda, zvestujúca narodenie spasiteľa.

Reliéf drevorezby vychádza do popredia aj vďaka vyklincovanému pozadiu, ktoré malými dieročkami opticky "stmavilo" pozadie. Drevorezba je vyrezaná do lipového dreva, povrchovo upraveného olejom. Drevorezba má charakter hlbokého reliéfu.

Sme veľmi radi, že obraz mohol úspešne reprezentovať nie len Slovensko, ale aj Oravu a náš ateliér.

Vyrezávaný obraz pre pápeža - drevorezbaVyrezávaný obraz pre pápeža - drevorezbaVyrezávaný obraz pre pápeža - drevorezbaVyrezávaný obraz pre pápeža - drevorezbaVyrezávaný obraz pre pápeža - drevorezba