Posledná večera - Veľké Orvište

Krížové cesty

Obraz Poslednej večere bol vyrezaný pre farnosť Veľké Orvište, ktorá sa nachádza neďaleko Piešťan. Rozmer obrazu je 2,40 x 1,05m, hrúbka 8cm. Obraz je vyrezaný technikou hlbokého reliéfu a tvorí súčasť čelného zábradlia na chóruse. Súčasťou zábradlia sú aj bočné obrazy znázorňujúce vinič a pšeničné klasy - biblické symboly hojnosti a požehnania. Váha obrazu presahuje 100 kg a je vyrezaný z lipového dreva. Samotný masív bol lepený z viac ako 30 samostatných blokov. Na povrchovú úpravu poslúžila olejová lazúra. Drevorezba bola osadená medzi sklenené kazety, tvoriace súčasť zábradlia, čím vzniklo zaujímavé prepojenie moderného a dobového štýlu. Do kostola boli spolu s ďalšími drevorezbami osadené aj vyrezávané podhľady vstupných prístreškov. Ďakujeme farnosti Veľké Orvište za dôveru i spoluprácu.

Drevorezba Poslednej večere

Posledná večera obr. 1

Drevorezba Poslednej večere

Posledná večera obr. 2

Drevorezba Poslednej večere

Posledná večera obr.3

Drevorezba Poslednej večere

Posledná večera obr. 4

Drevorezba Poslednej večere

Pohľad na nainštalovaný obraz

Drevorezba symbolov evanjelistov

Drevorezby do kazetového podhľadu pred povrchovou úpravou 1.

Drevorezba symbolov evanjelistov

Drevorezby do kazetového podhľadu pred povrchovou úpravou 2.

Drevorezba symbolov evanjelistov

Drevorezby do kazetového podhľadu po povrchovej úprave 1.

Drevorezba symbolov evanjelistov

Drevorezby do kazetového podhľadu po povrchovej úprave 2.

Drevorezba symbolov evanjelistov

Náhľad na podhľad

Drevorezba symbolov evanjelistov

Symbol apoštola Pavla

Drevorezba symbolov evanjelistov

Symbol apoštola Petra

Drevorezba symbolov evanjelistov

Záber na oba obrazy po povrchovej úprave

Drevorezba symbolov evanjelistov

Záber na druhý podhľad vstupu do kostola

Drevorezba sv. Floriána

Záber na obraz sv. Floriána so svetlom dopadajúcim z prava

Drevorezba sv. Floriána

Záber na obraz sv. Floriána so svetlom dopadajúcim z ľava

Drevorezba sv. Floriána

Záber na obraz sv. Floriána s vedrom

Drevorezba sv. Floriána

Záber na detail