Posledná večera - Veľké Orvište

Krížové cesty

Obraz Poslednej večere bol vyrezaný pre farnosť Veľké Orvište, ktorá sa nachádza neďaleko Piešťan. Rozmer obrazu je 2,40 x 1,05m, hrúbka 8cm. Obraz je vyrezaný technikou hlbokého reliéfu a tvorí súčasť čelného zábradlia na chóruse. Súčasťou zábradlia sú aj bočné obrazy znázorňujúce vinič a pšeničné klasy - biblické symboly hojnosti a požehnania. Váha obrazu presahuje 100 kg a je vyrezaný z lipového dreva. Samotný masív bol lepený z viac ako 30 samostatných blokov. Na povrchovú úpravu poslúžila olejová lazúra. Drevorezba bola osadená medzi sklenené kazety, tvoriace súčasť zábradlia, čím vzniklo zaujímavé prepojenie moderného a dobového štýlu. Ďakujeme farnosti Veľké Orvište za dôveru i spoluprácu.

Drevorezba Poslednej večere

Posledná večera obr. 1

Drevorezba Poslednej večere

Posledná večera obr. 2

Drevorezba Poslednej večere

Posledná večera obr.3

Drevorezba Poslednej večere

Posledná večera obr. 4