Posledná večera - Veľké Orvište

Krížové cesty

Obraz Poslednej večere bol vyrezaný pre farnosť Veľké Orvište, ktorá sa nachádza neďaleko Piešťan. Rozmer obrazu je 2,40 x 1,05m, hrúbka 8cm. Obraz je vyrezaný technikou hlbokého reliéfu a tvorí súčasť čelného zábradlia na chóruse. Súčasťou zábradlia sú aj bočné obrazy znázorňujúce vinič a pšeničné klasy - biblické symboly hojnosti a požehnania. Váha obrazu presahuje 100 kg a je vyrezaný z lipového dreva. Samotný masív bol lepený z viac ako 30 samostatných blokov. Na povrchovú úpravu poslúžila olejová lazúra. Drevorezba bola osadená medzi sklenené kazety, tvoriace súčasť zábradlia, čím vzniklo zaujímavé prepojenie moderného a dobového štýlu. Do kostola boli spolu s ďalšími drevorezbami osadené aj vyrezávané podhľady vstupných prístreškov. Ďakujeme farnosti Veľké Orvište za dôveru i spoluprácu.

Drevorezba Poslednej večere

Posledná večera obr. 1

Drevorezba Poslednej večere

Posledná večera obr. 2

Drevorezba Poslednej večere

Posledná večera obr.3

Drevorezba Poslednej večere

Posledná večera obr. 4

Drevorezba symbolov evanjelistov

Drevorezby do kazetového podhľadu pred povrchovou úpravou

Drevorezba symbolov evanjelistov

Drevorezby do kazetového podhľadu po povrchovej úprave 1.

Drevorezba symbolov evanjelistov

Drevorezby do kazetového podhľadu po povrchovej úprave 2.

Drevorezba symbolov evanjelistov

Náhľad na podhľad