Snímanie z kríža

Snímanie z kríža
Obraz tretieho zastavenia

Obraz tretieho zastavenia

popis:

Kvôli približnej ilustrácii podoby tejto krížovej cesty vám ponúkame k nahliadnutiu aspoň niekoľko obrazov. Fotografie obrazov ostatných zastavní sa nám nepodarilo zachovať v dostatočnej kvalite.Jedná sa o krížovú cestu v jednoduchšom prevedení.Obraz piateho zastavenia

Obraz piateho zastavenia
Obraz deviateho zastavenia

Obraz deviateho zastavenia
Obraz dvanásteho zastavenia

Obraz dvanásteho zastavenia
Obraz trinásteho zastavenia

Obraz trinásteho zastavenia