obraz druhé zastavenie

Druhé zastavenie

popis:

V zložke "Sakrálne obrazy" nájdete povrchovo neupravenú plastiku tejto rezby. Bola nafotená pred lakovaním, aby vynikla plastickosť rezby. Nájdete tam aj samotné plastiky iných obrazov tejto krížovej cesty, ktoré neboli po konečnej úparve fotené.obraz piate zastavenie

Piate zastavenie
obraz druhé zastavenie

Ósme zastavenie
obraz druhé zastavenie

Desiate zastavenie
obraz deviate zastavenie

Dvanáste zastavenie